درباره قرصهای مخمر آبجو چه می دانید ؟


ایسنا ، علوم پزشکی ایران - قرص های مخمر آبجو به دلیل اینکه از مقدار زیادی ویتامین " ب - کمپلکس " برخوردارند باعث تولید انرژی و متابولیسم مواد قندی در بدن شده ؛ بنابراین افزایش اشتها و چاقی را بدنبال می آورند.